Parafinsko kopel lahko izvajamo neomejeno. 3x tedensko v zimskem času in pri pomoči revmatskih obolenj.